ประมวลภาพกิจกรรม / Our Galleruy

 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 กิจกรรม

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

พิธีรวมพลังแห่งความภักดี

Academic Activites

  ระเบียบการของโรงเรียน

  วิชาการ/Academic

  ระบบการเรียนสองภาษา

  Bilingual Education System

  หลักสูตรการศึกษา

  Education Curriculum

  เกี่ยวกับเรา/About

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี

  120 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค

  กรุงเทพฯ  10160  โทร.  02-444-4302-5